Konceptet coliving i Sverige

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Lundstedt, Julia
Walker, Zannah
Nordborg, Martin
Sterner, Erik
Hultman, Ludvig
Ekelund, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ett stort problem som flertal storstadsområden möter idag är bristen på tillgängliga bostäder. Bostadskrisen har lett till flertal problem för den yngre generationen som inte ännu lagt sina händer på fastighetsmarknaden. Bristen på bostäder och höga hyror har främjat nya innovativa bostadslösningar. Ett sådant exempel är coliving och kan beskrivas som en boendeform med en extern part som dikterar villkoren, till skillnad från ett kollektiv där de bestäms internt. Syftet med undersökningen är att granska colivingföretags affärsmodeller, användarnas uppfattning av företagens erbjudande och marknadsutsikterna för coliving. En kvalitativ metod användes som innehöll semistrukturerade intervjuer med både colivingaktörer i Sverige såväl som personer som bor i colivingboendena. Boverket har också intervjuats för att få en förståelse för juridiska hinder som existerar för colivingföretag. Till detta har en enkät lagts ut på sociala medier där respondenter gav en åsikt om coliving. Därefter analyserades intervjuerna för att hitta sammanhängande koder i följande teman: affärsmodeller, erbjudande och potential och hinder. För att underbygga resonemang i diskussionen skrevs ett teorikapitel om andra former av delningsboenden, skillnader mellan coliving och delningsboenden, affärsmodellens innebörd och Business Model Canvas, olika affärsmodeller för coliving, förutsättningar för coliving och regler som kan påverka möjligheten att bedriva coliving. Undersökningen resulterade i att det existerar fler skillnader i colivingföretagens affärsmodeller än vad det finns likheter. Det kan grunda sig i att företagen vill differentiera sig på marknaden. Hur företagen väljer att differentierar sig från en annan beror till större del på vilket kundsegment de valt att fokusera på. Vidare upplever användarna att det finns aspekter i erbjudandet som bidrar med värde, medan andra aspekter inte gör. Slutligen menar organisatörerna att det både finns potential, exempelvis i form av social och ekologisk hållbarhet såväl som utmaningar, exempelvis regleringar och mottagliga målgrupper
Beskrivning
Ämne/nyckelord
coliving , affärsmodell , delningsboende , erbjudande , marknadsutsikter
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index