Fluid structure interaction on wind turbine blades

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Järpner, Christoffer
Norlin, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Strömningsmekanik , Energi , Hållbar utveckling , Teknisk mekanik , Fluid mechanics , Energy , Sustainable Development , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index