Problemstudie och utveckling av ett system för att påminna och uppmuntra till god handhygien

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Björnör, Erik
Bolin, Sara
Hedlund, Jakob
Holmström, Moa
Lundström, Camilla
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Other Engineering and Technologies , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index