Lobo, tempelbyggnad

Typ
Program
Publicerad
1970
Författare
Modellbyggare
Johansson, Christina
Kinnemark, Anna
Norberg, Ulf
Nyström, Gunnar
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar den bärande stommen i en lobo, som andehuset kallas i byarna på Celebes. Där bor andarna och där firas de religiösa festerna. Modellen visar lobon i Boladangko. Huset består av ett stort rum med låga, mer eller mindre öppna väggar och ett högt, spetsigt tak. Runt väggarna löper en plattform ca 50 cm över golvet. I varje gavelplattform finns en eldstad i form av en sandfylld låda. Golvet av plankor vilar på ett manshögt fundament av korslagda stockar i fem lager och plattformen vilar på en fotställning på de översta stockarna. Takåsen vilar på tre höga stolpar. Stolpar runt golv och plattform bär upp balkar, på vilka taksparrar i två lager vilar. Innertakets tre mittstolpar vilar på golvets mittstock, övriga stolpar står på mark. Det yttre taket är täckt av grovhuggna takspån och åsen av ett tjockt lager idjoek, palmbladsfibrer. Husets längdriktning ligger i norr-söder och ingången i norr. Se också modell 22.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Boladangko, Celebes, Indonesien
Boladangko, Celebes, Indonesia
Byggnad (typ)
Tempel
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1970-06