Kalvehavehuset

Typ
Program
Publicerad
1963
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen är ett exempel på ett korsvirkeshus från Själland. Väggstolparna står direkt på syllstenar. Väggutfyllningarna, som från början varit lerklinade risflätningar, har efter hand bytts ut mot murar av soltorkad lera. Både fyllningar och stolpar är vitkalkade. Huset är ett hantverkarhus med en extra uthyrningslägenhet. Modellen visar den norra delen, som inrymmer stall, loge och verkstad. Huset är troligen uppfört av virke från en tidigare gård. Efter krigen på 1600-talet ödelades många gårdar och de gamla byggnaderna användes för att bygga nya sk gadehus för byarnas jordlösa, vilka växte i antal. Kalvehavehuset är ett sådant gadehus, som byggts till i flera omgångar, sedan det uppfördes på 1700-talet. Huset finns numera på Frilandsmuseet i Köpenhamn.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Själland, Danmark (nu på Frilandsmuseet, Köpenhamn)
Sjælland, Denmark (now in Frilandsmuseet, Copenhagen)
Byggnad (typ)
Byggår
1780-talet
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1963-15
Samling