Low Voltage Vacuum Tube Pre-Amplifier for Guitar - From User Needs to a Commercialized Product

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Sporer, Eric
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Övrig annan teknik , Innovation & Entrepreneurship , Production , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index