Parans Solar Lighting Fjärrkontroll - Android applikation för enklare styrning och felsökning av ljusinsamlingspaneler

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Numé, Henrik
Nielsen, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Parans Solar Lighting är ett företag som levererar helhetslösningar för att leda in solljus in i byggnader. Detta gör de med hjälp av mottagare placerade på tak, kallad SP3 hädanefter, vilka följer solen under dagtid och sedan ställer sig riktade mot den del av horisonten där solen väntas att stiga. Dock kan SP3 tappa positionsdata. Då detta händer kommer den inte längre följa solen optimalt och kan i vissa fall förbli orörlig. Att felsöka och ta fram loggar ur en SP3 kräver viss tekniskt kunnande och det händer att det är Parans egna tekniker som måste åka ut för att extrahera dess data. För att underlätta service av dessa SP3 har Parans framfört en önskan om att få en fjärrkontroll utvecklad. De krav som finns är att den ska kunna utföra samtliga basinställningar av enheten samt kunna skicka log-data till Parans support. De krav som ställdes på enheten utöver funktionalitet var att hårdvaran skulle vara baserad på en Android-lösning, alternativt Raspberry Pi med embedded Linux, eller en likvärdig lösning. Det som projektet har resulterat i är en lösning baserad på Android.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index