Towards Ultra-thin Façade Elements - Textile Reinforced Green Concrete with Vacuum Insulation Panels

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Bentland, Sandra
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material