Om-renovering av landshövdingehus i Göteborg En studie av arkitektens och entreprenörens synsätt vid bevarande och återskapande av kulturvärden

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2018
Författare
Holmkvist, Lina
Askemar, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index