Japanskt bostadshus

Typ
Program
Publicerad
1965
Författare
Modellbyggare
Hermansson, Ingrid
Schleiman-Jensen, Jens
Sundgren, Charlotte
Tengblad, Magnus
Ribbing, Olle
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar samma japanska bostadshus som modell 29. Rummens mått bestäms av de mattor, som täcker golven. En matta är alltid 6x3 Shaku = 1,5x1 ken (1,82x0,91 m) och rummens storlekar anges i mattantal. Planerna är öppna med små och stora rum, med skjutdörrar emellan. Rummen öppnar sig över verandor mot trädgården. Verandataken ger skugga och man undviker den heta västersolen genom att orientera rummen mot syd och sydost. Rummen är sparsamt möblerade och rymmer många funktioner. I alla rum finns väggskåp, hyllor och nischer. Den speciella bildnischen kallas Tokonoma.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Japan
Japan
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1965-16