Ironbridge över floden Severn

Typ
Program
Publicerad
1960
Författare
Modellbyggare
Geijer, Knut von
Olsson, Pål
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Ironbridge är den första gjutjärnsbro som byggts. Den konstruerades av ingenjören John Wilkinson i samarbete med arkitekten T. F. Pritchard och bruksägaren A. Darby. Delarna göts i Coalbrookdale och bron uppfördes under 1770-talet. Hantverksmässigt träbygge och valvslagning i sten är de förebilder, som kan spåras i gjutjärnsformerna. Bronsvalv bildar en halvcirkel, som i det konventionella valvbygget och består av raka stänger och stag sammansatta med intappningar, kilar och pluggar som i träbygget. De bildar former, som påminner om murstensblock. Brofästena utformades som en stenbro, vilket innebar att jordmassorna tryckte ihop den lättare järnbågen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Pritchard
Darby, Wilkinson &
Geografisk plats
Coalbrookdale, England
Coalbrookdale, England
Byggnad (typ)
Bro
Byggår
1777-81
Modelltyp
Detalj
Skala
1:40
Teknik / material
Gjutjärn
Index
1960-10
Samling