Prediction of the endurance limit utilizing the weakest link concept

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Anderson, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik , Energi , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Övrig teknisk materialvetenskap , Materialvetenskap , Transport , Applied Mechanics , Energy , Basic Sciences , Sustainable Development , Other materials science , Materials Science , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index