Prediction of the endurance limit utilizing the weakest link concept

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Anderson, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik, Energi, Grundläggande vetenskaper, Hållbar utveckling, Övrig teknisk materialvetenskap, Materialvetenskap, Transport, Applied Mechanics, Energy, Basic Sciences, Sustainable Development, Other materials science, Materials Science, Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material