Applicability and accuracy of quantitative forecasting models applied in actual firms A case study at The Company

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Egnell, Johan
Hansson, Linnea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industriell organisation, administration och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material