Interactive Balanced Scorecard Visualization

dc.contributor.authorWallin, Johan E
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)sv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)en
dc.date.accessioned2019-07-03T12:17:28Z
dc.date.available2019-07-03T12:17:28Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractThe Balanced Scorecard is a framework for strategic planning and performance management, which has the ability to provide executives and others in an organization a fast but comprehensive view of the business. Due to the complex relations and great amount of information, the most effective way to communicate this scorecard is visually. This study aims to develop an interactive scorecard visualization which is ideal for the user, mutually based on practical user research and theoretical guidelines and principles of interaction design and usability. The scorecard visualization is based on, and can be seen as an improvement of, the existing web application RunYourCompany which is developed by Stratsys AB. This report describes the design of this visualization by utilizing a three-staged design process, where the first stage corresponds to user research and analysis of that. A few different types of field studies were performed in the beginning of the design process in order to elicit user data and information regarding the usage of RunYourCompany. The data was analyzed, sorted and used as a foundation for the next stage of the process, where the design framework was defined and a design concept was developed based on the user data. In the last stage of the process this design concept was evaluated and validated. // Sammanfattning Balanserade Styrkort kan ses som ett ramverk för strategisk planering och verksamhetsstyrning, som kan användas för att kommunicera ut en övergripande uppfattning av en organisation och dess affärsverksamheter. Eftersom ett styrkort innehåller komplexa relationer och stora mängder information är en visuell kommunikation av styrkortet den mest effektiva. Den här studien syftar till att utveckla en interaktiv styrkortsvisualisering som är idealisk för den tänkta användaren, delvis baserad på praktiska användarundersökningar och delvis på teoretiska principer för interaktionsdesign och användbarhet. Styrkortsvisualiseringen bygger på, och kan ses som en förbättring av, den existerande webbapplikationen RunYourCompany som är utvecklad av Stratsys AB. Den här rapporten beskriver arbetet med visualiseringen, som använder sig av en trestegsprocess, där det första steget innebär användarstudie och analys av denna. Ett antal olika typer av användarundersökningar utfördes i början av designprocessen för att erhålla användardata och information kring användandet av RunYourCompany. Den erhållna datan analyserades, sorterades och användes därefter som ett fundament för nästa steg i processen där designramverket definierades och ett designkoncept utvecklades baserat på användardatan. I designprocessens sista steg utvärderades och validerades designkonceptet.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/112056
dc.language.isoeng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectDatalogi
dc.subjectÖvrig informationsteknik
dc.subjectComputer science
dc.subjectOther information technology
dc.titleInteractive Balanced Scorecard Visualization
dc.type.degreeExamensarbete för masterexamensv
dc.type.degreeMaster Thesisen
dc.type.uppsokH
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
112056.pdf
Storlek:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext