Virserumsboden

Typ
Program
Publicerad
1957
Författare
Modellbyggare
Larsson, Owe
Stenklint, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en loftbod, som år 1900 flyttades till Skansen från Vensjögle by i Virserums socken. Loftboden har ingått i en samlad gårdsanläggning. I loftbodarna förvarades särskilt värdefulla varor, såsom mjöl, kött, spannmål och kläder och de byggdes större och bättre än andra bodar. Ofta innehåller loftbodarna flera rum men utan inre förbindelser och vanligt har varit, att de övre rummen använts som kläd- och sovbodar. Så är emellertid inte fallet i denna loftbod. I bottenvåningen finns två rum, förrådsbod och avträde. I övervåningen finns ett spannmålsförråd som nås via klivstock och svalgång.Efter flyttningen försågs boden med torvtak, men det har nu ersatts av vedtak, som var den tidigare taktäckningen. Boden kan vara byggd på 1600-talet eller tidigare.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Virserum, Småland (nu på Skansen)
Virserum, Småland, Sweden (now at Skansen, Stockholm)
Byggnad (typ)
Ekonomibyggnad
Byggår
1600-talet eller tidigare
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1957-03
Samling