Revenlov-asylet

Typ
Program
Publicerad
1994
Författare
Modellbyggare
Emander, Kristina
Paulsson, Anna
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar det nordostliga hörnet av huset. Snitten är tagna genom fönstret på ostfasaden och norrväggen. Väggarna är gjorda i wellerwände-teknik och är sedan vitputssade. Taket på modellen är ett halmtak av sydsvenk typ. Pga att takstolarna lagts ovanpå väggen bildas englipa mellan taket och väggen. Denna har vi fyllt med mursten. Pga lerans låga trycktålighet läggsbjälkar högst upp i väggen för att fördela ut trycket från takstolarna på en större yta. Över föntret ligger bjälkar för att hålla upp leran ovanför.Den del av huset som modellen visar användes som stall.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
1959, Uppmätt an Ejn Ørsholt
Geografisk plats
Horslunde, Lolland, Danmark
Byggnad (typ)
Byggår
1824
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1994-03B
Samling