Jämförelse mellan olika material i spåröverbyggnadens bärlagerbärighets- och materialprovning av spårväg i Göteborg

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Abdelhamid, Sameer
Kochar, Qaidar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index