VIP-paneler och högeffektiva isoleringsmaterial - Analys och mätningar av Vakuumisoleringspaneler

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Forsberg, Jimmy
Sørensen, Remi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Byggnadsteknik , Building Futures , Building engineering , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index