Atreus' skattkammare, ingången

Typ
Program
Publicerad
1961
Författare
Modellbyggare
Alespong, Jan
Jarefeldt, Stig
Ode, Peter
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Atreus' skattkammare från 1330 f Kr är en av kungagravarna i Mykene och var antikens dittills största öppna rum, 14 m i diameter och nästan lika högt.Graven är utgrävd i en sluttning och kupolen har byggts med finhuggna, vågräta, överkragade skift, som hålls i läge och trycks fast av ovanliggande skift och jorden ovanpå. Också avlastningsvalven över överliggarna i portalerna är överkragade. Väggarna har varit klädda med bronsplattor. Rummet är avsett att ge en bild av både grotta och himlavalv.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Mykene
Mykene
Byggnad (typ)
Byggår
1330 f Kr
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1961-02