Refaktorering och vidareutveckling av bokläsarapplikation Att sätta sig in i och förbättra ett främmande projekt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Örn, Johan
Strömsten, Jonatan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I dagens samhälle där applikationer och användande av datorrelaterade produkter ökar, ökar också strävan efter att göra framtidssäkra och strukturellt hållbara produkter. Programmerare förväntas ofta ta sig an ett större projektarbete och att leverera under en kort tid då tekonologier är en färskvara. Med denna stress blir ofta programmet därefter och en del lösningar kan fungera, men inte alls vara genomtänkta eller framtidssäkra. Projektet utgörs av modernisering av en produkt med syfte att göra den mer tilltalande och användbar. Produkten är en windows applikation som kan läsa elektroniska böcker, där det just nu finns stöd för vanlig läsning samt ljuduppspelningen av meningar. Innan programmet betraktas som färdigt behöver ett antal nya funktioner implementeras, vilka innefattar bland annat bokmärken, videouppspelning och en sökfunktion. Utöver detta så finns även behov av en ny design och bättre layout. Innan de nya funktionerna kan implementeras så görs en analys av den nuvarande kodbasen, innefattande en genomgång av applikationens arkitektur och hållbarhet inför implementering av nya funktioner. En genomgång av befattningen god kodstandard diskuteras och hur problemen för den här applikationen identifierades genom en omfattande analys och senare förändrades.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index