Uthus från gården Hallen

Typ
Program
Publicerad
1957
Författare
Modellbyggare
Bergwall, Morgan
Nyberg, Karl-Erik
Reuterskiöld, Claes
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en del av de nu rivna uthuslängorna på gården Hallen. Byggnaden är av traditionell halländsk typ med karakteristiskt rundade hörn och är byggd i skiftesteknik med mesulaburet, halmtäckt tak. På syllen står stolpar, som griper om syll och hammarband (bandträ) med ¨klor¨¨. Väggarna stadgas av tvärband och av strävor mellan stolpar och syll. Stolparna är försedda med lodräta skåror (kloning), som håller de liggande skiftesplankorna på plats. I lador, som här, fick plankorna ligga löst och kunde också lyftas bort vid behov. Kort och krokigt lövträ kunde utnyttjas effektivt. I regel används ek till stomme och skiften i utsatt läge. Takåsen bärs upp av klykförsedda stolpar mitt i huset (mesulor). På åsen hänger sparrar, som vilar på bandträt. Tvärs över sparrarna är läkt fastnaglade. Taket är täckt med råghalm, som hålls på plats av träkäppar, fastbundna vid läkten med mjuka björkvidjor (kvist). Över ryggåsen ligger lös halm, som hålls fast av saxar (poll), genom vilka käppar (pollspett) löper.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Frillesås, Halland
Frillesås, Halland, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1957-17
Samling