Prerequisites for a Systemized Approach to Intellectual Property Rights in Open Source Managing the Risks and Challenges around Open Source Software in the Information and Communications Technology Sector

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Entrepreneurship and business design (MPBDP), MSc
Publicerad
2014
Författare
Golestan, Kevin Hamed
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Övrig industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index