Långt cylinderskal

Typ
Program
Publicerad
1964
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar principen för ett långt cylinderskal. Gavlarna har en förstyvande verkan, som förhindrar att skalet glider isär och motverkar också en nedböjning av hela cylindern.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1964-15B