Hydrodynamic and Microbial Modeling of a Drinking Water Source

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Emanuelsson, Axel
Senning, Johannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper, Vattenteknik, Hållbar utveckling, Building Futures, Basic Sciences, Water Engineering, Sustainable Development, Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material