Kryssvalv, kryptan, Lunds domkyrka

Typ
Program
Publicerad
1958
Författare
Modellbyggare
Dahlman, Gunilla
Engellau, Birgitta
Färnlöf, Birgitta
Nylund, Marit
Wiven-Nilsson, Eva
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
På 1100-talet stod kryptan i Lunds domkyrka färdig. Den är ett för den romanska tiden karaktäristiskt rum, som täcks av en serie jämnhöga kryssvalv, dvs delar av tunnvalv, som möts vinkelrätt och bärs upp av halvcirkelformade bågar. Bågarna och pelarna är av Höörsandsten, medan kryssvalven är av Benestadstuff. Denna renodling av de konstruktiva elementen är betecknande för tiden. Se också modell 53.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Lund
Lund, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1100-talet
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1958-06
Samling