Minskat matsvinn: Implementation av machine learning för minskat matsvinn i livsmedelsbutiker

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Wesblad, Wilhelm
Larson, Jonas
Palmberg, Oliver
Dybeck Carlson, Simon
Kjellström, Isabelle
Sperr, Filip
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index