Analog-till-Spiktåg-omvandlare – Spiktågs generering från en analog accelerations signal

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Elektroteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Axelsson, Philip
Weber, Carolina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet syftar till att modellera en omvandlare som genererar spiktåg baserat på accelerationsdata och efterliknar aktiviteten hos neuroner i människokroppen som detekterar acceleration. Målet var att skapa en energieffektiv och enkel modell för spiktågsgenerering som kan användas i samband med spikande neurala nätverk. Projektet omfattade flera centrala steg. Först genomfördes en grundlig litteraturgenomgång för att studera befintlig forskning inom området spiktågsgenerering och accelerationsdetektering. Baserat på den insamlade kunskapen och identifierade metoder valdes en lämplig metod för generering av spiktåg. Därefter utvecklades och implementerades omvandlaren. Det innefattade att utforma en modell för att omvandla accelerationsdata till spiktåg med hjälp av lämpliga inter-spike intervall. Omvandlaren är utformad för att vara anpassningsbar och möjliggör justering av inter-spike intervall (ISI) och tröskelnivåer för att kontrollera det genererade spiktågets firing-rate. Genom att ändra ISI-värden och tröskelnivåer kan man manipulera aktivitetsnivån hos spiktåget och säkerställa att det överensstämmer med önskat firing-rate. Slutligen presenteras resultaten och slutsatserna av projektet, inklusive en bedömning av omvandlarens förmåga att simulera neural aktivitet relaterad till acceleration. Projektets omfattning inkluderade även eventuella rekommendationer för vidareutveckling och tillämpningar av omvandlaren inom områden som neurala nätverk, robotik eller medicinsk teknik.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Spiktåg , Inter-spike intervall , FPGA , SPI
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index