Resmål och potential för kollektivtrafik till och från södra Askim/Hovås/Billdal

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Ekman Ankarberg , David
Gustafsson, Anton
Hansson, Victor
Lennström, Moa
Steen, Erik
von Grunigen , Vincent
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta arbete tittar på områden i sydvästra Göteborg, specifikt Askim, Hovås och Billdal, vars nyttjande av kollektivtrafik är lågt jämfört med liknande områden kring Göteborg. Arbetet undersöker orsaker till detta, vilka brister som kan finnas hos kollektivtrafiken i området och tittar sedan på potentiella åtgärder. Inledningsvis identifierades anledningarna till det låga utnyttjandet av kollektivtrfiken. Detta gjordes genom kontakt med lokalbefolkningen och andra parter med intressen i området. Deltagande i forskningsprojektet MOSAIC - The Gathering möjliggjorde konversationer med människor från olika delar av samhället som bor och verkar i området. Intervjuer med lokalpolitikerna Axel Josefson (M) och Leif Blomqvist (S) har också genomförts. Enkäter har skickats ut online till grupper med personer med intresse i området. Med hjälp av den insamlade datan och en studie av tidigare forskning på liknande problem runt om i världen har ett antal potentiella lösningar tagits fram och deras möjlighet till tillämpning i sydvästra Göteborg har undersökts. Den främst återkommande anledningen till att bilen väljes är långa restider till destinationer belägna runt omkring centrala Göteborg. På grund av detta undersöks möjliga direktförbindelser till de närliggande knutpunkterna Frölunda torg och Mölndal centrum. En annan idé som undersökts är att förenkla kombination av färdmedel, exempelvis att cykla till busshållplatsen. Ökad avgångsfrekvens på linje 82 undersöks också. Detta kombineras med avlägsnande av hållplatser som idag utnyttjas ytterst lite. Slutligen föreslås en kombination av ovanstående åtgärder som tillsammans kan öka attraktiviteten hos kollektivtrafiken i sydvästra Göteborg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kollektivtrafik, Sydvästra Göteborg, Göteborg, Hållbarhet, Hållbart samhälle, Askim, Hovås, Billdal, Kullavik, Särö, Infrastruktur, Transportmedel, Väg 158, Säröleden, Klimatneutrala städer, Pendlingstrafik, Rusningstrafik, Söderleden, Västerleden, Metrobuss, Expressbuss, 30 minutersstaden, Fyrstegsprincipen, Koll2035, Mobility management, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Västtrafik, MOSAIC The Gathering, Remix, Resebeteende, Järnbrottsmotet, Busshållplats, Cykelparkering, Pendelparkering, Trängselskatt,
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index