En färgglad studie. Undersökning om felblandning av tvåkomponentsfärg.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2019
Författare
Larsson, Joacim
Fredriksson, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Svenska rederier lägger i dag stor vikt på att deras fartyg skall se fina ut och skydda fartygen mot korrosion. För att uppfylla dessa krav använder idag rederierna tvåkomponentsfärg. Denna färg ger god korrosionsresistens och håller samtidigt glansen längre för att ge fartyget en fin look. Färgens specifika egenskaper fås av den kemiska reaktionen mellan härdarkomponent och baskomponent, vilket ger ett mycket starkt skydd om det utförts på ett korrekt sätt. Ombord upplevs det att härdare används i för stor grad vid blandningen vilket kan resultera i en sämre kvalité på färgen. Denna studie undersöker om blandningen i förhållandet av tvåkomponentsfärger har någon kvalitéspåverkan om för mycket härdare tillsätts. Detta gjordes med hjälp av en fallstudie som resulterade i att intervjuer genomfördes med olika delar av sjöfartsnäringen. Respondenterna i studien frågades om deras syn kring felblandning. Rederier samt färgtillverkaren som tillfrågades kunde alla påvisa att det finns en tendens till felblandning sker ombord. I en kalkyl illustreras de kostnader som uppstår om färg blandas på ett inkorrekt sätt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Marin teknik , Havs- och vattendragsteknik , Marine Engineering , Ocean and River Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index