An Investigation for a lean solution for In-house logistics at a warehouse - a pharmaceutical distributor case

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Mostafavi, Masoud
Kirdyaeva, Valeriya
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index