Spelifiering av Hållbar Utveckling

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Clementz, Tor
Ekman, Anton
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hållbar utveckling är en av de mest diskuterade samhällsfrågorna under de senas te åren och är en del av läroplanen i Sveriges grundskolor. En aspekt av hållbar utveckling avser hållbara och moderna energilösningar. Målet med projektet var att undersöka möjligheten att utveckla ett spel som kan lära ut hållbar utveckling och bli ett pedagogiskt verktyg. Spelet ska visualisera hur olika lösningar fungerar och uppmuntra kritiskt tänkande. Spelet ska utformas på ett sådant sätt att det stödjer elever med olika inlärningsstilar. Resultatet blev ett spel som visualiserar en förenklad miljö där energisystemet är beroende av olika abiotiska faktorer som vind hastighet och soltimmar. Filosofin bakom speldesignen var att utveckla ett spel som uppmuntrar studenter med olika inlärningsstilar. Framtida studier på testgrupper av studenter skulle kunna undersöka om spelet har någon positiv inverkan på deras inlärande och därmed validera konceptet med spelifiering av hållbar utveckling.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling , energisystem , utbildningsverktyg , spelifiering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index