Hållbart samhällsbyggande utifrån Peabs verksamhet En kartläggning av organisatoriska förutsättningar och goda projektexempel

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
LANDÉN, MATILDA
GLENNDAHL, ANNA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index