CirKva - Ett spel som sträcker sig över flera iPads, anpassat för barn med kognitiva funktionsnedsättningar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Software Engineering (300 hp)
Publicerad
2016
Författare
Alvmo, Alexander
Belfrage, Amanda
Henriksson, Andreas
Hromic, Emina
Lipkin, Lisa
Lönn, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Enligt Skolverket underlättar surfplattor både för samarbete och utforskande. Skolverket pekar dessutom på att barn vanligtvis lär sig lättare genom lek vilket har lett till en ökad användning av surfplattor i Svenska skolor. Projektet Touch AT! har uppmärksammat det ökade användandet av surfplattor i särskolan och underskottet på applikationer för att öka den sociala och emotionella förmågan hos barnen. Som en reaktion på detta har spelet CirKva skapats i samarbete med Touch AT!. Denna rapport beskriver framtagningen och utvecklingsprocessen av CirKva, ett logiskt sammarbetsspel som sträcker sig över flera surfplattor. Målet med CirKva är att det ska vara anpassat för barn med kognitiva funktionsnedsättningar och ska ge barnen möjlighet att öva på sina sociala- och samarbetsförmågor. Utvecklingen inleddes med en litteraturstudie där en brist i underlag för riktlinjer för applikationsutveckling för barn med kognitiva funktionsnedsättningar upptäcktes. CirKva utvecklades sedan iterativt, och användartester på både pappersprototyp och produkt utfördes. Användartesterna följdes av semistrukturerade intervjuer, vilka gav underlag till analys och vidare utveckling. Resultat från speltester föreslår att spelkonceptet är på rätt väg men spelet måste vidareutvecklas och fler tester måste göras innan man kan säga något om hur väl det lämpar sig som ett hjälpmedel för social och emotionell träning för elever i särskolan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index