ECU-brandvägg - Demonstration av ECU-brandvägg i AUTOSAR-miljö

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Edevåg, Michael
Swierczynski, Robert
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I takt med att bilar blir mer och mer uppkopplade mot internet och användare tillåts att styra olika funktioner i bilen via sina telefoner blir säkerhetsaspekten viktig att tänka på. Utvecklingen av självkörande bilar har också bidragit till att mer vikt läggs på att säkerheten ska vara hög. AUTOSAR-standarden används idag av många biltillverkare för att definiera hur mjukvaran i bilens alla ECU-enheter ska vara skriven. AUTOSAR har dock inte någon klart definierad modul för en säkerhets-brandvägg. ArcCore AB arbetar med AUTOSAR-relaterade produkter och har skapat en implementering av AUTOSAR som heter Arctic Core. På uppdrag av ArcCore undersöker den här rapporten möjligheten att implemen-tera någon form av en brandvägg i Arctic Core. Någon ny modul har inte utvecklats, endast befintliga moduler har använts. Några starka krypterings-algoritmer har ej använts då rapportens fokus endast ligger på att visa att det är möjligt att kryptera. Resultatet av rapporten visar en metod för att implementera en brandvägg i AUTOSAR-miljö och erbjuder också ett enkelt demonstrationsprogram för att visa hur brandväggen både autentiserar användare och krypterar kommunikationen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index