Träbandsbron - En gång- och cykelBRO över Göta Älv utförd i trä

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Jakobsson, Liss-Kristin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material