Elektrisk minimotorcykel

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Johansson, Tim
Lindholm, Johannes
Nordling, Jesper
Viktorsson, Jonathan
Yousefi, Wahid
Zetterlund, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I detta projekt var m˚alet att producera en fungerande och k¨orbar elektrisk minimotorcykel. Syftet med produkten ¨ar att den ska skapa intresse f¨or verksamheten p˚a Chalmers samt st¨arka Chalmers varum¨arke och kultur inom h˚allbarhet. Uppgiften delades f¨orst upp i flera mindre delsystem, ramen, motorn och motor-kontrollern samt styrsystemet. Sedan intervjuades potentiella kunder, organisa tioner etc, och en kravspecifikation kunde skapas. De viktigaste kraven var: en vikt under 40 kg, motorcykeln ska vara ergonomisk f¨or den genomsnittlige f¨oraren, den ska vara s¨aker, ha en estetiskt tilltalande utsida, vara p˚alitlig, m¨ojlig att bygga i prototyplabbet och ska vara m¨ojlig att demontera f¨or ˚atervinning. F¨or detta projekt anv¨andes V¨ardemodellen som ett centralt verktyg f¨or att utveckla de l¨osningar som var mest l¨ampade f¨or v˚ara kunder. Designkoncept och modeller av delsystem j¨amf¨ordes och eliminerades en efter en tills den b¨ast l¨ampade l¨osningen var funnen. De mekaniska delarna av motorcykeln designades med hj¨alp av ett Computer Aided Design (CAD) verktyg och testades med programvara f¨or Finita Element Metoden (FEM) f¨or att s¨akerst¨alla att produkten har tillr¨acklig styvhet och h˚allfasthet d˚a vikten h¨olls nere. Drivlinan dimensionerades med hj¨alp av ett MATLAB program. Styrenheten simulerades i ett onlineprogram, Wokwi simultor, f¨or att testa koden och h˚ardvarudesignen. Slutprodukten blev en aningen st¨orre minimotorcykel med fokus p˚a ergonomi och anv¨andarv¨anlighet. Den mekaniska konstruktionen visar ett antal tillverkningstekniker som finns tillg¨angliga i proto typlabbets verkstad och m¨ojligg¨or enkel insyn i motorcykeln. Huvudramen ¨ar en vaggram gjord av st˚alr¨or och baksidan av motorcykeln ¨ar en monocoquekonstruktion av aluminiumpl˚at. Det elekt riska systemet best˚ar av en drivlina och en Arduino som fungerar som en programmerbar logisk styrenhet (PLC) som visar information p˚a en sk¨arm. Drivlinan best˚ar av ett litiumbatteri och en borstl¨os likstr¨omsmotor (BLDC-motor) med kedjedrift.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index