Prissättning vid marknadsintroduktion av autonoma och elektrifierade lastbilstransporter

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Dahm, Jacob
Dunér, Felix
Hällqvist, Simon
Roos Radevski, Romeo
Walman, Adam
Ågren, Pernilla
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med denna studie är att hitta en lämplig prissättningsstrategi vid introduktionen av elektriska och självkörande transportlösning på den svenska godstransportmarknaden på väg. Studien ämnade att undersöka hur olika aspekter av det nuvarande värdeerbjudandet från transportörer värderas av transportköpare för att applicera denna förståelse för att välja rätt prissättningsstrategi. Ett flertal djupintervjuer genomfördes med respondenter från både köpande och säljande aktörer på den svenska fraktmarknaden. Resultaten visade att majoriteten av transportköparna på marknaden är mycket priskänsliga men att det finns segment av marknaden som värderar en ekologiskt hållbar transport högt. Dessa upptäckter indikerar att en transporttjänst med ett lägre pris än dagens snabbt hade kunnat få en stor marknadsandel men att det även finns en möjlighet till en högre prissatt tjänst genom att rikta sig mot köpare men en hög efterfrågan på ekologiskt hållbar transport.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index