Omgivningspåverkan vid installation av slitsmurar - Jämförelse mellan beräknade och uppmätta markrörelser

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Lager, Truls
Persson, Truls
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index