The influence of legitimacy on partnership creation during the adoption of radical innovation in a large business organization

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Rådegård, Tobias
Nilsson, Isak
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industriell teknik och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material