Kyrkbylunden Warta

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Crantz, Malin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hur bygger vi en god stad i tider av klimatförändring, bostadskris och växande klassklyftor? Svaret bor i långsiktighet, kontextuella lösningar och givetvis med människan i fokus. Projektplatsen på Hisingen karaktäriseras av en rik variation av bebyggelse, miljöer och invånare. Från grönområden och miljonprogram till industriområden och pittoreska villakvarter. Samtidigt kämpar Hisingen med segregation och ett något befläckat rykte. Kanske är det inte variationen som saknas, utan platser och kopplingar för olikar att mötas på lika villkor? Och projekttomten är just en sådan – idrottsföreningen Wartas hemmaplan Sälofjordsvallen. Stadsbyggnadsförslaget Kyrkbylunden har därför ambitionen att lyfta platsens befintliga kvaliteter och förstärka mötesplatser och kopplingar i området, och i förlängningen även i staden som stort. Detta med fokus på lokalt föreningsliv och mobilitet. I förslaget görs Soterusgatan om till en trädkantad stadsgata som med en ny spårvagnslinje förbinder Norra Hisingen med Lindholmen och Eriksberg. Hjalmar Brantingsgatan förblir en snabb vertikal kommunikation på Hisingen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index