Rakt valv, muröppning

Typ
Program
Publicerad
1995
Författare
Modellbyggare
Julia, Gunnerling
Anna, Svenstig
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Detalj
Skala
1:10
Teknik / material
Tegel
Index
1995-22