Growth challenges for small general contractors in the construction industry - A case study of the Norwegian building company To Tommer AS

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Management and economics of innovation (MPMEI), MSc
Publicerad
2013
Författare
Hagstedt, Kristoffer
Thideman, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index