User-generated Content in Internet Banking - a case study in the Swedish bank industry

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Kjellson, Johan
Hvarfvén, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index