Mikligarður, bæjarhus

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Björnemo, Dag
Thorin, Leif
Trägårdh, Carin
Wiklund, Olof
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar gårdens kärna av sammanbyggda hus, kallad bæjarhus. Den består av tre rader av hus innanför varandra, alla förbundna med varandra. Ut mot tunet ligger en rad gavelhus med brädgavlar. De yttre husen består av förvarings- och sovhus samt kostall. Längst in ligger badstofan, som används som vardags- och sovrum och är helt brädinklädd. I mellanhusen ligger eldhus för matlagning, bak och tvätt, med gårdens enda eldstad. Virkesbristen är stor på Island och den isländska torven lämpade sig inte för eldning. Uppvärmningsproblemet har man försökt lösa genom husklungans organisering, som på bästa sätt tar tillvara värme från eldhus och ladugård.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Island
Iceland
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1966-07B
Samling