Containertransporter till USA

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Miocic, Roko
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
De senaste femtio åren har det gjorts en mängd vetenskaplig forskning kring området hållbar logistik och de aktiviteter i logistikkedjorna som påverkar den. Vad som inte har gjorts i samma utsträckning är att observera helheten kring en materiell försörjningskedja ur ett hållbarhetsperspektiv från det initiala steget att göra en beställning till slutleverans. Genom en litteratursökning i kombination med en fallstudie inom ett stort svenskt företag som förflyttar produktionsmaterial över hela världen lokaliserar författaren aktiviteter som påverkar det som teorin kring området definierar som ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Aktiviteter som påverkar miljö och ekonomiprestanda finns i alla led i logistikkedjan. Från ineffektiv terminalhantering till en komplicerad dokumenthantering och containerlastning. Lastbärarens uppnådda fyllnadsgrad beror på flera faktorer och sättet på hur detta hanteras har både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Moderna fartyg är byggda enligt nya standarder som är avsedda att ytterligare minska mängden koldioxid som det mest miljövänliga betraktade transportalternativet släpper ut. Slow Steaming är en annan beprövad metod för att minska koldioxid i de globala försörjningskedjorna och anses av många vara en av de mest effektiva metoderna för att uppnå miljövänligare transporter. Många aktiviteter påverkar försörjningskedjans övergripande resultat. Fyllnadsgrader, terminalhantering och den transatlantiska korsningen har några av de största effekterna på både miljö och ekonomi. Dessa identifierade delar kan vara en del av en mer omfattande forskning i framtiden med de nödvändiga verktygen som krävs för att presentera deras prestanda och påverkan mer detaljerat.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Sjöfart , hållbarhet , ekonomi , miljö , containrar , fyllningsgrad , fallstudie , utsläpp
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index