Concrete Face Rock-fill dam compared to Roller Compacted Concrete dam

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Karlsson, Tom
Tallberg, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Sustainable Development, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material