Utveckling av avfallspress för hemmabruk - En utredning av hur hantering av plastförpackningsavfall kan underlättas i privathulhållet

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Hau Huynh, Song
Svantesson, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik, Hållbar utveckling, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Other Engineering and Technologies, Sustainable Development, Innovation & Entrepreneurship, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index