Ordning på byggarbetsplatsen - För en bättre arbetsmiljö, kvalité & ekonomi

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2018
Författare
Alkema, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Trots lagar och förordningar uppfattas många byggarbetsplatser idag som stökiga och oorganiserade. Företag drivs oftast för att göra så stora ekonomiska vinster som möjligt. Samtidigt låter man stora ekonomiska resurser förbrukas i onödan i form av kvalitetsfel och material som går till spillo, till följd av oordning på byggarbetsplatser. En städad och väl strukturerad byggarbetsplats ökar medarbetarnas arbetstillfredställelse, förenklar informationsöverföringen och reducerar antalet arbetssjukdomar och arbetsplatsolyckor. Syftet är att undersöka vilka förbättringar som finns att vidta för att skapa bättre ordning på Företagets byggarbetsplatser. Målet med studien är att komma fram till vilka punkter ett framtida förbättringsarbete bör fokusera på. Undersökningen innehåller intervju och enkätundersökning med Företagets personal, litteraturstudie av Företagets verksamhetssystem samt insamling och analys av tidigare forskning. Resultatet visar att alla projekt är unika och att varje byggarbetsplats måste arbeta utifrån de förutsättningar som ges i det enskilda projektet. I vissa projekt krävs mer engagemang och fokus för att skapa och bibehålla ordning. En orsak till att de regler och riktlinjer företaget satt upp inte alltid följs är bristande kunskap. I andra fall kan konflikträdsla vara orsaken. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att arbetsledningen vågar ta konflikter då man uppmärksammar att riktlinjer inte följs. Väl pålästa och införstådda YA/UE gällande riktlinjer på arbetsplatsen skulle leda till att problem kunde angripas i tidigt skede, vilket förmodligen skulle minska antalet avvikelser. På så sätt skulle förutsättningar skapas för en arbetsplats där ordning och reda stod i fokus. En annan konsekvens skulle vara vinst genom högre produktivitet, högre kvalitet samt en säkrare arbetsmiljö där medarbetarna skulle trivas bättre. Certifiering och bra struktur i styrande dokumenten är en bra grund för att kunna skapa ordning. Den mest betydande faktorn är nästa steg, att förmedla detta vidare ut till personalen på arbetsplatsen. Det yttersta ansvaret ligger hos arbetsledningen men det är viktigt att alla vet vad det är som gäller och att alla känner ett ansvar över situationen på arbetsplatsen. CHALMERS,
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index