Shift to electrification

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Larsson, David
PERSSON, ANTON
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industrial engineering and economy, Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material