Shift to electrification

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Quality and operations management (MPQOM), MSc
Publicerad
2018
Författare
Larsson, David
PERSSON, ANTON
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industrial engineering and economy , Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index