A case study at Berg Propulsion AB industrialization of a high-mix, low-volume production with inspiration from lean philosophy

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Hvarfvén, Hanna
Gimdal, Karl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index